» » L’Ajuntament proposa diversos cursos de català per a la temporada 2018-2019

L’Ajuntament proposa diversos cursos de català per a la temporada 2018-2019

Tema General | 0

L’Ajuntament de Celrà ha fet pública la seva oferta de cursos de català per a la temporada 2018-2019. Les inscripcions tindrà lloc els dimarts 5 i 12 de juny, de 17.30 a 19.30 h, al primer pis del Centre Cultural La Fàbrica. Es requereix un mínim de persones inscrites per a la realització dels cursos. L’oferta educativa és la següent:

Curs inicial

Adreçat a persones sense coneixements de la llengua catalana que volen adquirir competències d’expressió oral bàsiques per a resoldre situacions comunicatives d’ús habitual.

Dates: d’octubre a juny
Horari: els dilluns 18 de 19.30
Gratuït

Curs bàsic (A2)

Per a persones no catalanoparlants que volen aprendre habilitats de comprensió i producció orals. El nivell del curs que s’organitzarà dependrà del nivell que sol·liciti la majoria de persones que s’hi inscriguin. Hi ha 3 possibles nivells: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3.

Dates: d’octubre a juny
Horari: els dimarts de 18 a 19.30 h
Preu: 15 €

Curs intermedi (B2)

Adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral i que volen millorar la comprensió i expressió per escrit en varietat estàndard i en diferents registres. El nivell del curs que s’organitzarà dependrà del nivell que sol·liciti la majoria de les persones que s’hi inscriguin. Hi ha 3 possibles nivells: Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3.

Dates: d’octubre a juny
Horari: els dimecres de 18 a 19.30 h
Preus: Intermedi 1 i 2: 40 €, Intermedi 3: 55 €

La finalitat dels cursos és preparar l’alumnat per poder presentar-se per lliure a l’examen oficial de la Direcció General de Política Lingüística.

Curs de suficiència (preparació del certificat C1)

Adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral i escrita però volen millorar-la a nivell d’expressió escrita.
La finalitat del curs es preparar l’alumnat per a poder presentar-se per lliure a l’examen oficial del Certificat C1 de la Secretaria de Política Lingüística. Hi ha 3 possibles nivells, que es decidirà en funció del nivell sol·licitat per la majoria de persones inscrites.

Calendari: d’octubre a juny
Horari: els dijous de 18 a 19.30 h
Preu: Suficiència: 80 €, Suficiència 2 i 3: 135 €
Es requereix un mínim de 15 persones per a la realització del curs de Suficiència 1 i un mínim de 10 persones en el cas de Suficiència 2 i 3.