» » Subhasta pública de tres immobles de propietat municipal

Subhasta pública de tres immobles de propietat municipal

Tema General | 0

L’Ajuntament de Celrà ha obert la convocatòria per a la subhasta pública de tres finques municipals ubicades al carrer Joan Salvat Papasseït i carrer Pau Picasso. Podeu consultar a l’e-tauler del web de la corporació l’anunci de la convocatòria i el plec de condicions, on s’estableix la documentació a presentar. També s’hi publiquen tots els anuncis posteriors relacionats amb la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 24 de maig de 2018, a les 19 hores.

Actualització 29/05/2018: Un cop feta l’obertura del sobre A, de conformitat amb la clàusula 12 del plec de condicions que regeix l’alienació per subhasta pública d’immobles de propietat municipal de naturalesa patrimonial, l’acte d’obertura del sobre B, relatiu a la proposició econòmica, tindrà lloc a la sala de plens de l’ajuntament de Celrà el divendres 1 de juny a les 13 h. Aquest acte és públic.