Ompliu el formulari d’aquesta pàgina per sol·licitar ajuts per a:

– Casals d’estiu de l’any 2021

– Activitats extraescolars del curs 2021/2022

– Sortides i colònies escolars del curs 2021/2022

Termini de presentació: del 8 al 26 de març de 2021

👉 Consulteu la informació sobre la convocatòria i la documentació requerida 👈


Formulari de sol·licitud
  No

  Receptors de Renda Garantida de CiutadaniaFamília nombrosa / monoparentalFamília nombrosa especial / monoparental especialDisminució reconeguda grau mínim 33% d'algun membre de la famíliaInfant en acollimentSeparació/divorci dels progenitors amb custòdia compartidaSeparació/divorci dels progenitors sense custòdia compartida

  Nota: En cas de separació dels progenitors del/la menor que realitza l'activitat subvencionada, quan la guarda i protecció és compartida, cal aportar la documentació econòmica de tots dos sustentadors/es.

  ---

  - Casal d'estiu:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quin casal farà:

  - Activitat extraescolar:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quina i/o quina entitat l'organitza:

  - Colònies i sortides escolars:*

  ---  - Casal d'estiu:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quin casal farà:

  - Activitat extraescolar:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quina i/o quina entitat l'organitza:

  - Colònies i sortides escolars:*

  ---


  - Casal d'estiu:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quin casal farà:

  - Activitat extraescolar:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quina i/o quina entitat l'organitza:

  - Colònies i sortides escolars:*

  ---

  - Casal d'estiu:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quin casal farà:

  - Activitat extraescolar:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quina i/o quina entitat l'organitza:

  - Colònies i sortides escolars:*

  ---

  - Casal d'estiu:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quin casal farà:

  - Activitat extraescolar:*

  - Si ho sabeu, indiqueu quina i/o quina entitat l'organitza:

  - Colònies i sortides escolars:*

  IMPORTANT!
  - De seguida que sapigueu l'activitat extraescolar, comuniqueu-la a l'àrea d'Educació per tal de poder tramitar l'ajut.
  - Si la família no ha informat de l'activitat a la qual s'inscriurà el/la menor abans del 15 d'octubre de 2021, no es podrà atorgar l'ajut.

  ---

  ---
  ---
  ---
  ---


  - Document 1:

  - Document 2:

  - Document 3:

  - Document 4:

  - Document 5:

  - Document 6:

  - Document 7:

  - Document 8:

  - Document 9:

  - Document 10: