Agrupem en aquest apart tota la documentació que apareix al web de l’Ajuntament, així altra documentació pública i relacionada amb l’organització i funcionament. La informació de transparència resideix al portal de transparència però per fer-ho fàcil també ho trobaràs enllaçat des d’aquí.

Hem agrupat la documentació en 5 blocs:

Normativa municipal

Inclou les ordenances, els preus públics, la normativa úrbanística i el programa i altra informació de govern.

Convocatòries i actes

Convocatòries i actes dels òrgans decisoris que incorpora la informació del Ple i de la Junta de Govern Local.

Informació pública

Tota la informació que els govetrsn locals han de mostrar publicament a la ciutadania, com ara els contractes, el patrimoni, la gestió econòmica, etc. Com hem dit bona part resideix al Portal de transparència, però des d’aquí hi podràs accedir.

Normativa marc

La normativa municipal depèn d’altra normativa de rang superior que és qui delimita què pot i què no pot fer un municipi. Aquesta normativa va des de la Unió Europea a la Generalitat. Aquí hi trobaràs l’enllaç per accedir-hi

Publicacions oficials

Aquí hi trobaràs l’accés a totes les publicacions oficials que afecten als habitants de Celrà i de manera molt especial, l’accés a l’eTauler, on l’ajuntament penja les seves notificacions.

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC a posat al servei de la ciutadania i trobareu tota la informació de transparència de Celrà