El Ple està integrat per tots els regidors i regidores. Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal, que tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels òrgans de govern.

En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals, com llistes electorals hagin obtingut una representació municipal, sense que un mateix regidor o regidora pugui formar part de més d’un grup polític, ni aquests puguin estar formats per regidors o regidores de diferent llista electoral, excepte que es tracti del grup mixt.

Per al millor funcionament de la corporació municipal, i més especialment per desenvolupar l’activitat en el Ple municipal, d’acord amb la voluntat dels regidors i regidores que integren cada llista electoral que ha obtingut representació corporativa per al mandat actual 2015-2019, van quedar constituïts els grups municipals següents amb designació del portaveu corresponent:

Grup municipal de CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP- PA)

993 vots (57,3%), 7 regidors

Portaveu: Mercè Amich Vidal
Suplent 1r: Maria del Mar Camps Mora
Suplent 2n: Josep Bartis Fàbrega
Suplent 3r: Eulàlia Ferrer Benito

Daniel Cornellà Detrell
Alcalde
Nascut a Girona l'any 1978.
Diplomat en Educació Social per la UdG i llicenciat en Psicopedagogia per la UOC.
Treballa com a director d'un centre de menors tutelats per l'Administració (actualment en excedència).
Regidor a l'Ajuntament de Celrà del 2007 al 2011.
0Alcalde de Celrà a jornada completa de juny de 2011 a juny de 2013 i a partir de 2015.

Contacte: alcalde@celrà.cat · T. 972 49 20 01

Josep Bartis Fàbrega
1r Tinent d'alcalde
Diplomat en Educació social i llicenciat en Psicopedagogia per la UdG.
Treballa com a educador social als Serveis Bàsics d'Atenció Social del Consorci de Benestar Social del Gironès – Salt (actualment en excedència).
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des de 2011.

Contacte: pbartis@celra.cat · T. 972 49 20 01

Eulàlia Ferrer Benito
2a Tinenta d'alcalde
Diplomada en educació social.
Ha estat educadora de Serveis Socials.
Actualment treballa en un Servei de Maternatge i Acompanyament Familiar, on forma part del comitè d'empresa.
És copresidenta de l’AFA Les Falgueres i membre del grup de percussió La Massa Bloco.
Regidora de l'Ajuntament de Celrà des de 2015.

Contacte: eferrer@celra.cat · T. 972 49 20 01

Jan Costa Rengel
3r Tinent d'alcalde
Està finalitzant els estudis de magisteri en educació primària.
Treballa com a monitor de lleure a l’escola L’Aulet de Celrà, i a l’estiu al Casal i al bar i centre social L’Escola, de la Pera.
És militant de la CUP i ha participat en l’Assemblea de Joves de Celrà i en l’Associació Juvenil Esplai Celrà.
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des de 2015.

Contacte: jcosta@celra.cat · T. 972 49 20 01

Mar Camps Mora
4a Tinenta d'alcalde
Graduada en humanitats i màster en formació del professorat.
Treballa en el sector turístic.
Ha estat membre del SEPC a l'Institut de Celrà i de l’Assemblea de Joves, i monitora de l'Associació Juvenil Esplai Celrà.
També ha col·laborat amb L'Armari dels Aliments de Celrà.
Regidora de l'Ajuntament de Celrà des de 2015.

Contacte: mcamps@celra.cat · T. 972 49 20 01

Mercè Amich Vidal
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra
Treballadora temporal del sector del comerç i del món de l'educació en el lleure
Ha estat monitora de l'Associació Juvenil Esplai Celrà.
Membre del Moviment Juvenil del poble, participa del Jovent de Celrà, del Casal Popular de Joves El Moll i de l'Assemblea de Dones Goges de Celrà. Lluita per una educació pública i de qualitat des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Regidora de l'Ajuntament de Celrà des de 2015.

Contacte: mamich@celra.cat · T. 972 49 20 01

Grup municipal d’ICELRÀ – ERC

593 vots (32,1%), 4 regidors

Portaveu: Enric Cabarrocas Illa
Suplent 1r: Gerard Fernàndez Tatjé
Suplent 2n: Laura Manzano Casademont
Suplent 3r: Jordi Puig Boada

Gerard Fernàndez Tatjé
Nascut a Manresa l'any 1959.
Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona, inicià el doctorat l'any 1990. També inicià Arquitectura a la Universitat Politècnica de Barcelona.
Vinculat al servei de Paisatge de la Universitat de Barcelona, des on ha treballat els darrers anys per al govern andorrà i en la confecció del Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals, de la Generalitat de Catalunya.
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des del 2007. Alcalde de Celrà entre 2013 i 2015.

Contacte: gfernandez@celra.cat · T. 972 49 20 01

Laura Manzano

Laura Manzano Casademont
Nascuda a Barcelona el 1988.
Viu a Celrà des del 2000.

Va prendre possessió al ple ordinari del 8 de novembre de 2016, en substitució de Susana Pascual.

Contacte: lmanzano@celra.cat · T. 972 49 20 01

Enric Cabarrocas Illa
Gestor de banca.
Esportista, estudis acabats COU i tècnic d'esports.
Ha col·laborat amb diverses entitats del poble i ha organitzat diferents esdeveniments esportius: cros escolar, cursa de BTT, tallers diversos. Actualment és tresorer del CE Joventut Celrà.
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des de 2015.

Contacte: ecabarrocas@celra.cat · T. 972 49 20 01

Jordi Puig Boada
Treballa com a cap d'obra en una empresa celranenca.
És president de la secció local d'ERC de Celrà. Ha estat president de l'ANC de Celrà i ha estat vinculat a diferents entitats esportives del municipi.
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des de 2015.

Contacte: jpuig@celra.cat · T. 972 49 20 01

Grup municipal de PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ (PDeCAT)

267 vots (13,1%), 2 regidors

Portaveu: David Mas Roselló
Suplent: Irina Gil Abuin

David Mas
Diplomat en Empreses i activitats turístiques i Màster en Direcció d'entitats esportives. Director de la piscina municipal de Salt gestionada per la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i copropietari de Fanatik Bikes, botiga de bicicletes de Celrà. Vicepresident del Club Ciclista Celrà i vocal de l'Associació de Comerciants de Celrà.
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des de 2012.

Contacte: dmas@celra.cat · T. 972 49 20 01

Irina Gil Abuín
Diplomada en infermeria.
Regidora del grup municipal de Convergència i Unió des de 2014.

Contacte: igil@celra.cat · T. 972 49 20 01