L’administració municipal és l’estructura executiva de les polítiques concretes.

A grans trets l’estructura executiva de l’Ajuntament de Celrà s’organitza en tres grans Departaments:

 • Departament de Serveis interns.
 • Departament de manteniment del territori
 • Departament de Serveis a la Comunitat.

L’estructura executiva està encapçalada per l’alcalde o alcaldessa.

A continuació, s’indica quin és el seu organigrama.

Serveis interns
 • Secretari/ària d'entrada- Director/a d'Àrea

Àrea de Secretaria i atenció al públic

 • Administratiu/va de Secretaria (2)
 • Administratiu/va d'Alcaldia ( 1)
 • Auxiliar administratiu/va d'Atenció al Ciutadà (2)
 • Notificador/a - Assentador/a de mercats (1)
 • Ajudant d'ordenança (1)

Àrea d’urbanisme

 • arquitecte/a (1)
 • Administratiu/va de serveis tècnics (1)

Àrea d'informàtica

 • Tècnic/a auxiliar d'informàtica (1)

Àrea de serveis econòmics

 • Intervenció d'entrada (1)
 • Tresorer/a (1)
 • Tècnic/a de gestió econòmica (1)
 • Administratiu/va de Serveis Econòmics (1)
 • Auxiliar administratiu/va de Serveis econòmics (1)
Serveis de manteniment del territori
 • Cap Serveis de Manteniment Territori-Director/a d'àrea

Àrea de manteniment

 • Auxiliar administratiu/va de serveis públics (1)
 • Paleta (1)
 • Peó de manteniment (3)
 • Conserge d'equipaments (2)
 • Netejador/a (4)
 • Oficial Maquinista - Tractorista (1)
 • Oficial Netejador via pública (1)

EDAR

 • Encarregat/da de l'EDAR (1)
 • Peó (2)
Serveis a la comunitat

Àrea d'educació

 • Tècnic/a educació (1)
 • Directors/es- Educador/es (2)
 • Cap d'Estudis- Educador/a (1)
 • Educadors/es (12)
 • Operàries menjador escoles bressol (2)

Àrea de promoció econòmica

 • Tècnic/a de promoció econòmica (2)

Àrea de medi ambient

 • Tècnic/a de medi ambient(1)

Àrea de joventut

 • Tècnic/a de joventut(1)

Àrea de noves tecnologies

 • Tècnic/a de noves tecnologie(1)

Àrea d'esports

 • Tècnic/a auxiliar d'esports (1)
 • Conserge d'equipaments esportius (1)

Àrea de vigilància i seguretat

 • Responsable del servei de vigilants (1)
 • Vigilants (2)

Informació

Entitats de les que l’Ajuntament en forma part

Hi ha una sèrie d’entitats i organismes, institucions i organismes en els quals l’Ajuntament en forma part, i que són les següents:

1. Consorci de les Gavarres.
2. Consorci del Ter
3. Consorci LOCALRET (Consorci local per a l'impuls de la societat del coneixement i el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies).
4. Associació defensa forestal (ADF)
5. Consorci de la comunicació Local
6. CILMA (Consell d’ Iniciatives Locals pel Medi Ambient )
7. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
8. Escola de música del Gironès
9. Associació Catalana de Municipis
10. Associació de Municipis per la Independència
11. Junta Central d’usuaris d’aigües Baix Ter
12. Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta