Agrupem en aquest apart tota la documentació que apareix al web de l’Ajuntament i altra documentació pública relacionada amb l’organització i el funcionament. La informació de transparència resideix al portal de transparència, però també la trobareu enllaçada aquí.

Hem agrupat la documentació en 5 blocs:

Normativa municipal

Inclou les ordenances, els preus públics, la normativa úrbanística i el programa i altra informació de govern.

Convocatòries i actes

Convocatòries i actes dels òrgans decisoris que incorpora la informació del Ple i de la Junta de Govern Local.

Informació pública

Tota la informació que els governs locals han de mostrar publicament a la ciutadania, com ara els contractes, el patrimoni, la gestió econòmica, etc.

Normativa marc

La normativa municipal depèn d’altra normativa de rang superior que és qui delimita què pot i què no pot fer un municipi. Aquesta normativa va des de la Unió Europea a la Generalitat. Aquí hi trobareu l’enllaç per accedir-hi.

Publicacions oficials

Aquí hi accés a les publicacions oficials que afecten els habitants de Celrà i de manera molt especial, l’accés a l’e-Tauler, on l’ajuntament publica els edictes, anuncis i convocatòries.

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC ha posat al servei de la ciutadania hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà