Get Adobe Flash player

Normativa de les Escoles Bressol

Respecteu els horaris fixats per l'escola bressol. Es prega la màxima puntualitat tant a l'hora d'entrada com de sortida.

Per tenir un hàbit d'higiene correcte us demanem que els vostres fills o filles no entrin a l'escola menjant o portant begudes.

Tota la roba de l'infant que porteu a l'escola ha d'estar degudament marcada amb el nom i cognoms.

No ens responsabilitzem dels efectes personals que no estiguin marcats.

Es donarà dinar i/o berenar a tots els infants que estiguin atesos a l'escola en les franges horàries corresponents a cada àpat.

Aviseu a l'escola si l'infant no pogués assistir per algun motiu (vacances, malaltia, etc.).

No es lliurarà cap infant a una persona desconeguda sense autorització prèvia de la família.

Són motius de pèrdua de la plaça al centre:

- L'ocultació i/o falsificació de dades i/o documents.

- El no pagament de dues quotes consecutives de l'escola bressol no justificades.

- L'absència no justificada d'un infant en un període de 15 dies.

NORMES SANITÀRIES

Els nens i les nenes d'aquestes edats no tenen gaires defenses i s'encomanen les malalties fàcilment. Per disminuir el risc de contagi l'escola bressol, s'exigirà a les famílies l'atenció de les següents normes d'actuació, dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

No s'acceptarà l'entrada de cap infant o s'avisarà la família perquè el recullin de l'escola quan:

- Tingui aftes, fongs o llagues a la boca.

- Tingui vòmits acompanyats d'altres símptomes.

- Tingui diarrea (més de 2 caques desfetes).

- Tingui febre (38º) i/o manifesti malestar.

- Tingui tos bronquial persistent.

- Tingui erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l'informe del pediatre amb el diagnòstic que no són contagioses).

- Tingui polls (en aquest cas, no tornarà a l'escola fins que desapareguin totes les llémenes).

- Tingui conjuntivitis

- Pateixi de parasitosi intestinal (cucs i lambliasi).

- Presenti manca d'higiene.

Durada de l'aïllament per malaltia

Varicel·la: fins que les lesions s'assequin i les crostes caiguin.

Tos ferina: després dels vint-i-un dies de l'aparició o 8 dies després de l'inici de la medicació.

Galteres: quan hagi desaparegut la inflamació, més o menys als vuit o nou dies.

Hepatitis: fins que els resultats de l'anàlisi es normalitzin i es presenti el certificat mèdic corresponent.

Escarlatina: des de les primeres manifestacions fins que desaparegui la descamació cutània. (7 dies des de l'inici de la medicació).

Xarampió: vuit dies des de l'inici de l'erupció.

Rubèola: més o menys quatre o cinc dies després dels símptomes catarrals. En total, s'ha d'esperar uns vuit dies i s'ha de presentar el certificat mèdic corresponent.

Tuberculosi: fins que no es tingui l'informe del pediatre amb l'alta mèdica.

Conjuntivitis: mínim 4 dies des de la detecció i fins que no s'acabi el tractament. Cal informe del/la pediatre.

Lambliasi o cucs intestinals: fins que finalitzi el tractament.

Grip: cinc dies a partir de l'inici dels símptomes.

Refredat: fins tres dies després de l'aparició dels símptomes.

Polls: fins que els paràsits s'eliminin.

Mononucleosi infecciosa: fins que no es tingui l'informe del pediatre amb l'alta mèdica.

Febre (38º): L'infant no podrà entrar a l'escola durant el dia que se l'hagi recollit del centre amb febre ni l'endemà, encara que ja no en tingui.

Diarrea: L'infant no podrà entrar a l'escola durant el dia que se l'hagi recollit del centre amb diarrea (més de 2 caques desfetes) ni l'endemà, encara que ja no en tingui.

Altres consideracions mèdiques

L'escola podrà exigir a la família un informe mèdic que garanteixi que la malaltia de l'infant no és contagiosa i que pot assistir al centre amb normalitat.

L'escola podrà alertar les famílies en el cas de manca d'higiene, ungles sense tallar, etc.

L'equip de l'escola no administrarà cap tipus de medicació. En cas d'extrema necessitat, es valorarà individualment.

Els infants que no tolerin determinats aliments hauran d'aportar una certificació mèdica.

En cas d'accident o malaltia de l'infant, l'educador/a sempre avisarà la família o tutors/es. Si cal, es demanarà que el vinguin a recollir.

Si l'infant necessita una atenció que no li pot dispensar l'escola, l'educador/a trucarà a l'ambulància per tal que sigui traslladat a un centre mèdic amb la màxima rapidesa i n'informarà degudament la família.