Get Adobe Flash player

Marc legal i reglament

El 3 d'octubre de l'any 1990 es promou la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, que regula la reforma global del conjunt del sistema educatiu i que defineix l'educació infantil com una de les etapes d'ensenyaments de règim general. Aquesta llei emmarca l'educació infantil com una etapa que acollirà els nens i nenes de fins a 6 anys d'edat i que tindrà caràcter voluntari. La llei també estableix que les administracions públiques garantiran l'existència d'un nombre de places suficients per assegurar l'escolarització de la població que la sol·liciti.

La Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu també regula que les administracions educatives coordinaran l'oferta de llocs escolars d'educació infantil de les diferents administracions públiques, assegurant la relació entre els equips pedagògics dels centres que imparteixen cicles distints. També regula que les administracions educatives desenvoluparan l'educació infantil. Per això, determinaran les condicions per poder establir convenis corporals locals, altres Administracions públiques i entitats privades, sense finalitat de lucre.

En aquest marc competencial tan poc clar (pel que fa a l'educació infantil) cal destacar l'esforç i el treball fets per nombroses corporacions locals, entre elles la de l'Ajuntament de Celrà.
En els enllaços següents trobareu els documents oficials amb el reglament de l'escola bressol municipal Trapelles i les modificacions que s'hi han fet posteriorment.

Reglament publicat el 26/05/2003


Modificació del 23/04/2004

Modificació del 27/05/2005


Documents en format PDF. Si voleu descarregar-los al disc dur en lloc d'obrir-los ara, utilitzeu el botó dret del ratolí.