Get Adobe Flash player

Equip professional

El nostre equip està format per educadores especialitzades i en contínua formació. L'equip educatiu de l'escola bressol s'organitza en dos centres, Trapelles i Gínjols, i comparteix un sol equip directiu que permet desenvolupar a les dues escoles l'essència d'un mateix projecte educatiu.