Consulta

La biblioteca reuneix unes condicions de silenci i recolliment que faciliten la lectura a la sala. Qualsevol persona pot fer ús lliurement dins el recinte de llibres o altres documents sense necessitat ni tan sols de ser-ne soci. La llei de biblioteques estableix específicament que l’accés a aquestes ha de ser lliure.

 

INFOGRAFIA

La biblioteca municipal disposa d'una fotocopiadora destinada a fer reproduccions parcials exclusivament de material de la biblioteca. Així en el cas de documents que no poden ser retirats de la sala, com enciclopèdies i diccionaris, els usuaris poden fer fotocòpies de la informació necessària.

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

Tothom pot venir a llegir els diaris que tenim sempre a disposició de tots els usuaris, així com d’un fons de més de 70 revistes amb el número últim preparat per ser utilitzat

 

LITERATURA

I finalment qualsevol persona pot consultar tot el nostre fons documental i gaudir de les novel•les, disfrutar dels contes i aprendre de tots els temes que tractem.