Serveis

La biblioteca és un centre d'informació i de formació permanent que preten oferir a la població tots els serveis necessàris per resoldre les demandes culturals i educatives bàsiques. Al mateix temps ha de ser un espai dinàmic d'entreteniment i oci. Tots els serveis de la biblioteca, que ara us presentem, estan pensats per a fer possible aquests objectius i per fer de la biblioteca un espai útil i còmode per a la diversitat de persones que l'han de utilitzar.