Get Adobe Flash player

Propostes de Reglament Orgànic Municipal i Ordenança de convivència

L'Ajuntament ha elaborat una proposta de Reglament Orgànic Municipal (ROM) i una d'Ordenança de convivència que sotmet ara a la participació ciutadana. El ROM és una norma que té com a finalitat fonamental regular el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, l’estatut dels membres de la corporació municipal i els drets d'informació i de participació dels ciutadans i ciutadanes i de les entitats del municipi. L'Ordenança de convivència pretén contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els vilatans i les vilatanes de Celrà. Us podeu descarregar els dos documents en format PDF aquí: [Proposta de ROM] i [Proposta d'Ordenança de convivència]

El 21 de juny de 2012 es van presentar les dues propostes en un acte obert a l'Ateneu perquè persones i entitats poguessin presentar esmenes, millores i suggeriments per acabar de donar forma al ROM de Celrà i a l'Ordenança de convvència.