Get Adobe Flash player

Contractacions

Perfil de contractant

L'Ajuntament de Celrà, com a ens públic que realitza contractacions, difon mitjançant internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s'hi inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes i la informació general de l'òrgan de contractació.

- Licitacions obertes o en curs
- Licitacions previstes
- Licitacions adjudicades durant el 2008

Registre General de l’Ajuntament de Celrà

Domicili: Ctra. de Juià, 48
Telèfon: 972 49 20 01
Horari d'atenció: De dilluns de divendres, de 8.30 a 14.30 h i de 16.30 a 19.00 h. Dissabtes, de 10.00 a 13.00 h
correu-e: ajuntament@celra.cat