Get Adobe Flash player

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones

logo ggEn funcionament des de setembre de 2005, l’Oficina depèn de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament i té una oferta de serveis  especialitzada en l’atenció a les persones grans i a les seves famílies. Està gestionada per tècniques de Jubilus Gerontologia i ubicada al Casal de la gent gran Can Ponac de Celrà.

Modalitats de Serveis:

1. Serveis d'atenció directa als usuaris/es i a les seves famílies

Assistencials
Rehabilitadors-Terapèutics
Preventius-Formatius-Lúdics

2. Serveis d'informació, assessorament i de participació ciutadana

Informació als usuaris/es grans i a les seves famílies de quins són i com poden accedir als diferents serveis socials i a les activitats adreçades a aquest col.lectiu que ofereix el Municipi.

Assessorament en matèria gerontològica a professionals. Recolzament als/les tècnics/ques de l'Ajuntament vinculats/des a l'Àrea  de Serveis Socials i als dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

Participació Ciutadana: a través de les activitats organitzades des de l’oficina municipal i amb la col·laboració del casal  de la Gent Gran.


Horari d’Atenció Directa de l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones al casal de Can Ponac

Horari d'oficina:
Dilluns de 16 a 19 h
Dimarts de 9 a 14 h
Dimecres de 14 a 19 h

Dijous de 15.30 a 18.30 h
Divendres de 10.00 a 13.00 h

Treballadores familiars:

Servei SMAD:
Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 12 h

Espai Respir:
Dimarts, dijous i divendres de 10 a 13 h

L'Equip de persones que treballa a l'Oficina

- Maria Rosa Coromina
Gerent de Jubilus Gerontologia. Psicòloga. 
Màster en Gerontologia Social.
Àrea de Direcció.

- Silvia Puig 
Responsable Tècnica de l’Oficina. Psicòloga.
Àrea Terapèutica.

- Meritxell Raurich
Graduada en Educació Social
Àrea de Dinamització de les Activitats.

- Rita Argentina 
Treballadora Familiar.
Àrea Assistencial.

- Àgatha Carbonell
Treballadora Familiar.
Àrea Assistencial.

Telèfons i adreces electròniques de contacte

972 49 22 00 / 628 74 77 91 / 629 29 29 90

gentgran@celra.cat
info@jubilus.cat

- Menú de Serveis

Poden accedir-hi directament totes les persones censades a Celrà a partir de 55 anys bé demanant hora directament a l’Oficina, o bé derivades pels equips d’atenció primària dels Serveis Socials o de Salut.

Per a poder beneficiar-se d’un servei assistencial i/o terapèutic cal, un mínim, d’una entrevista personalitzada de detecció de necessitats.

L’Oficina fa difusió de les diferents activitats preventives que organitza via els mitjans habituals de l’Ajuntament: agenda, cartes, díptics, cartells i web municipal.

Tots els serveis són gratuïts a excepció puntual d’alguna activitat, com els tallers que requereixen material.

SERVEIS ASSISTENCIALS

Servei Municipal d’Atenció a Domicili (SMAD) per a persones dependents

Dilluns, dimecres i divendres.
Higienes i acompanyaments diürns.
(per auxiliars de geriatria titulades).
Cal valoració prèvia del cas i serà un servei temporal.

Espai Respir

Dimarts, dijous i divendres.

Espai on la persona dependent podrà ser atesa per professionals qualificats mentre el/la seu/seva cuidador/a principal podrà dedicar-se aquest temps a ell/a mateix per a fer gestions, descansar i/o accedir al servei d’atenció psicològica de suport als cuidadors/es.

En aquest espai, la persona depenent rep atenció personalitzada i es fa un treball d’estimulació, de readaptació funcional i social i un seguiment i prevenció de les alteracions de salut.

SERVEIS REHABILITADORS-TERAPÈUTICS

Diagnòstics

Valoracions psicogeriàtriques a la mateixa oficina i desplaçaments als domicilis.

Atenció Psicològica

Als/les mateixos/es usuaris/es i a les seves famílies.
Sessions individuals o de grup.
Acompanyaments a diagnòstics de demències, situacions de dol, centres de dia, ingressos residencials, estats depressius-ansiosos per canvis vitals i grups de suport al/a la cuidador/a.

Tallers d’Estimulació Cognitiva

Tractaments no farmacològics que es coordinen amb l’equip mèdic.
Activen les àrees cognitives afectades per patologies neurodegeneratives en fase inicial.

SERVEIS PREVENTIUS-FORMATIUS-LÚDICS

Tallers de la Memòria

Programa lúdic/preventiu/terapèutic per promoure el manteniment i millora de la memòria i dissenyat per a conèixer el seu funcionament i exercita-la. 
Diferents Nivells: inicial i d’aprofundiment.

Conferències de Temàtiques Gerontològiques

Impartides per professionals de l’equip de Jubilus (Terapeutes Ocupacionals, Psicòlegs i Fisioterapeutes), per professionals externs (Advocats, Dietistes...) i pels metges/metgesses o infermeres del CAP de Celrà, fortament vinculades amb l’Oficina.

Cursos

Informàtica. Patchwork. Puntes coixí. Narració oral. Smart Avis. Festa de Nadal i Estiu. Projecte intergeneracional. Sortida al Teatre.

Promoció de la Salut

Sortides i caminades per Celrà. Revisions auditives. Recolzament de campanyes de prevenció (altes temperatures a l’estiu, fred hivern).

L’Oficina impulsa millores contínues amb nous serveis ajustats a una demanda cada cop més creixent d’atenció a les persones i per això l’oferta de serveis i activitats es renova cada any.

Control de Qualitat: Periòdicament, Jubilus Gerontologia presenta una memòria a la Regidoria de Serveis Socials detallant cadascuna de les accions que porta a terme l’Oficina, amb el nombre de serveis i usuaris/es atesos/es i la relació qualificada de totes les activitats realitzades.

Al finalitzar cada activitat tots/es els/les usuaris/es omplen un qüestionari personalitzat que avalua el grau de satisfacció de l’atenció rebuda.

Anualment es passa un qüestionari d’avaluació del treball de l’Oficina als Responsables de la Regidoria i a l'Alcaldia i es programen reunions de coordinació.