Get Adobe Flash player

Consells municipals

Els consells municipals són espais estables de participació sectorial que tenen la funció principal de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti el Consell i també proposar a l'Ajuntament iniciatives pròpies.

A hores d’ara hi ha constituïts els consells municipals de Cultura, Gent Gran i Esports, a més del Consell Escolar Municipal.

Consulteu l’agenda mensual de l’Ajuntament o poseu-vos en contacte amb l’àrea corresponent per conèixer les properes convocatòries.

 

Consell Normativa Contacte de l’àrea corresponent
Consell Municipal de Cultura Reglament CMC cultura@celra.cat
Consell Municipal de la Gent Gran Reglament CMGG gentgran@celra.cat
Consell Municipal d’Esports Reglament CME esports@celra.cat
Consell Escolar Municipal   educacio@celra.cat