Get Adobe Flash player

Participa’t! Cinquena edició del pressupost participatiu

Per cinquè any consecutiu, l’Àrea de Participació i l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de Celrà continuen treballant per elaborar el pressupost municipal de manera participativa. Del 9 al 16 de novembre es celebraran un seguit de trobades veïnals en diferents punts del municipi per recollir les propostes que els veïns i veïnes de totes les zones del poble considerin prioritàries, i seguidament es constituirà el Consell Ciutadà 2016, format per representants de diferents barris, que posarà en comú totes les propostes i les prioritzarà per ordre d’importància.

Continuem immersos en un context que minva la possibilitat de despesa de les administracions públiques. Per això considerem tan important que entre tots i totes detectem les prioritats del municipi. Us animem a participar a les trobades veïnals i a l’assemblea ciutadana que tindrà lloc el dia 19 de novembre.

Durant la setmana prèvia a les trobades es farà arribar a cada domicili del poble la convocatòria de la trobada veïnal corresponent a la seva zona.

Vegeu el quadre amb les dates i llocs al final de la pàgina.

Què és el pressupost participatiu?

És una eina de gestió fonamental de l’Ajuntament a través de la qual els veïns i les veïnes de Celrà tenen la possibilitat de decidir directament en què es gastaran els diners del nostre municipi: noves infraestructures, millora de serveis...

L’Ajuntament de Celrà va impulsar la primera iniciativa de participació ciutadana l’any 2011. Des d’aleshores cada any intentem millorar el model per aprofundir en la democràcia participativa.

Com s’hi pot prendre part?

Acudint a les trobades veïnals convocades per a aquest mes d’octubre i novembre.

Cal saber que...

Tothom té dret a opinar i a ser escoltat.

Tothom és igual i té els mateixos drets.

A les trobades s’ha d’utilitzar un llenguatge planer i fàcil d’entendre.

Què són les trobades veïnals

Són les assemblees encarregades de recollir les propostes de la ciutadania dels diferents barris de Celrà.

Hi pot acudir qualsevol persona que visqui dins la zona corresponent. Hi tenen dret a vot, personal i intransferible, totes les persones majors de 16 anys empadronades a Celrà.

També tenen dret a participar-hi, sense dret a vot, les persones de 14 i 15 anys i les que viuen o treballen a Celrà però no hi estan empadronades.

Què és el Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà és l’òrgan encarregat de valorar les demandes recollides a les diferents trobades veïnals, prioritzar-les i arribar a una proposta final de consens.

Està constituït pels representants dels diferents barris, amb dret a vot, per representants de cada grup polític municipal i per dos representants de cada Consell Municipal.

quadre press15