Get Adobe Flash player

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Celrà

L'exercici de les competències en matèria de Protecció Civil es porten a terme fonamentalment mitjançant les actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot, la normativa preveu la possibilitat de disposar d'un servei civil de col·laboració de la ciutadania en aquestes tasques.

En els darrers anys, en molts municipis de Catalunya s'estan constituint associacions de voluntaris de protecció civil, com una forma més de participació ciutadana, en aquest cas, col·laborant desinteressadament en la realització de tasques de protecció civil. En un mateix municipi només hi pot haver una associació d'aquest tipus, i ha de ser reconeguda oficialment per l'Ajuntament.

A Celrà ja està constituïda, degudament inscrita al Registre de la Direcció General de Protecció Civil i reconeguda per l'Ajuntament, de la qual formen part lliurement un grup de persones compromeses en col·laborar en actes i iniciatives ciutadanes i participar i donar suport en situacions de risc o emergència.

Per a formar part de l’Associació els seus membres han de superar un curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil.

El president de l’Associació és Xavier Presas, i en cas que estigueu interessats en col·laborar-hi, us hi podeu posar en contacte per correu electrònic.

La seu de l’Associació està situada en un espai cedit per l’Ajuntament a l'edifici municipal de Can Ponac.

- Responsable: Xavier Presas
- Correu-e: protecciocivil@celra.cat