Get Adobe Flash player

Àmbit 5: Ordenació del territori


Aquest capítol aplega les propostes realitzades per les comissions de Territori, Paisatge i Sortides i actuacions, i incideix en dos conceptes bàsics: coneixement i conservació del patrimoni.

1. Dins el coneixement del patrimoni, es proposa realitzar tres inventaris: un del patrimoni cultural, un dels arbres d'interès local i un altre de les fonts naturals. També s'apunta la possibilitat de fer un estudi sobre la imatge de Celrà i un inventari de racons d'interès. La divulgació de la informació que s'hagi recopilat amb els inventaris i l'organització de sortides completen la proposta.

2. Per garantir la conservació del patrimoni es proposa sol·licitar mesures de protecció per a cada element inventariat, proclamar quins elements són béns d'interès local, realitzar adopcions dels elements per part d'entitats i associacions, organitzar activitats de conservació i millora dels elements, modificar el tractament del sòl no urbanitzable en el planejament i l'ordenació territorial, recuperar les façanes fluvials amb criteris d'integració territorial i de recuperació dels seus ecosistemes i tenir en compte les consideracions realitzades per la comissió de paisatge.

Àmbit 6: Educació ambiental i difusió de l'Agenda 21 local