Get Adobe Flash player

Àmbit 4: Cultura


La comissió de Cultura ha valorat molt positivament el moviment artístic que s'està desenvolupant a Celrà els últims anys i la voluntat de la mateixa gent de potenciar-lo i donar-lo a conèixer als pobles del voltant. Aquesta comissió ha treballat en tres línies estratègiques:

1. Dins la promoció i difusió de les arts, proposa accions per afavorir el consum cultural i la producció, la creació de cicles de teatre, dansa ki música per a diferents edats, la creació d'una xarxa d'intercanvi de coneixements, el manteniment i l'ampliació de les activitats de la biblioteca i donar suport a les entitats.

2. En la creació, promoció i consolidació de punts culturals, es proposa repensar els usos dels edificis municipals i donar-ne als que no en tenen, emetre publicacions periòdiques de les activitats que es realitzen al poble, promocionar la creació d'arxius, museus, videoteques, sales d'exposicions i locals per a la lliure expressió artística, donar a conèixer els diferents punts i elements d'interès cultural i natural, crear una casa de colònies, promoure l'emissora de ràdio municipal i repensar la Fira d'entitats.

3. Per millorar la incidència cultural en la població, es proposa educar en l'esport, realitzar un treball específic per a joves conflictius, impulsar la formació professional i les pràctiques locals, redactar el Pla Local de Joventut, crear un hort-viver per a estudiants, fomentar el voluntariat, afavorir la democràcia de la responsabilitat, mantenir l'oferta de tallers municipals, realitzar cicles de xerrades i valorar la necessitat d'una ludoteca.

Àmbit 5: Ordenació del territori