Get Adobe Flash player

Àmbit 3: L'economia


La comissió d'Economia agrupa les seves propostes en tres línies estratègiques referides als tres sectors econòmics.

1. En el sector primari, proposa potenciar una explotació permanent d'espècies vegetals, donar suport als petits propietaris d'explotacions agràries i afavorir l'agricultura i la ramaderia ecològica.

2. En el sector secundari, proposa promoure un teixit econòmic equilibrat i sostenible, afavorir la diversitat d'activitats industrials, potenciar l'acostament municipal al sector empresarial i mantenir ?adormida? la zona Poligon II.

3. Pel que fa al terciari, es fa palesa la necessitat de promoure l'associacionisme de comerciants i l'associacionisme d'empresaris i crear un ens de representació única. També es proposa continuar amb les tasques realitzades des de l'Àrea de Desenvolupament Local , afavorir la formació continuada, consolidar el caire comercial del nucli antic i la carretera de Palamós, afavorir la instal?lació d'equipaments d¡'àmbit supramunicipal, promoure la formació ocupacional específica, estudiar fórmules per complementar l'oferta turística i de serveis de Girona i impulsar activitats econòmiques vinculades a l'oci, la natura i les necessitats culturals.

Àmbit 4: Cultura