Get Adobe Flash player

Àmbit 2: Mobilitat


1. Regulació de la circulació de vehicles a motor, amb una revisió de la senyalització a tot el poble, l'eliminació de la perillositat als encreuaments, la reordenació de la plaça de l'Església i la plaça Catalunya, la revisió d'un carrer paral·lel a la carretera de Juià i la realització de campanyes de seguretat viària, amb la complicitat dels centres educatius i les seves associacions de pares i mares.

2. Reducció de l'ús del vehicle motoritzat, amb el disseny de xarxes de carrils-bici urbanes i rurals, la potenciació de l'ús de la bicicleta, la conscienciaciò de la població sobre la necessitat de reduir l'ús del vehicle motoritzat, l'organització de voluntaris per fer l'acompanyament a l'escola en bicicleta i la creació del microbús d'empresa i escola.

3. Millora de la mobilitat personal, amb la supressió de les barreres arquitectòniques existents, la realització d'un inventari de bancs i papereres, la revisió de les ordenances municipals sobre sorolls, la ratificació de la Carta europea pels drets dels vianants, l'obligatorietat dels espais d'aparcament en edificis de nova construcció i l'augment de la qualitat i quantitat dels serveis de trens i autobusos.

Àmbit 3: Economia