Get Adobe Flash player

Celrà compleix el 44% de les accions del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (2014-2017)

L'Ajuntament de Celrà ha assolit un 44% d'implementació de les accions previstes al Pla d'Acció per a l'Energia Sotenible (PAES), redactat després de l'adhesió de l'Ajuntament de Celrà al Pacte d'Alcaldes, el febrer del 2012. Segons el pla, aprovat a l'abril de 2014, Celrà es comprometia a redactar, al cap de quatre anys, un informe de seguiment amb indicacions del grau d'implantació i un inventari d'emissions actualitzat. Un cop finalitzat l'informe, dóna uns resultats d'implementació d'un 44% i l'assoliment d'un 43,91% de l'estalvi d'emissions previst fins al 2020. L'informe ha estat redactat per l'enginyeria Engico2EN.

Al llarg d'aquests anys s'han fet millores en tancaments, aïllaments i il·luminació a l'Escola L'Aulet, el Centre Cultural La Fàbrica, les Escoles Bressol municipals, les instal·lacions esportives i l'Escola Les Falgueres. També s'han portat a terme millores als edificis municipals, la substitució de l'enllumenat a diferents zones del municipi i la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa a l'Escola Municipal de Dansa i l'escola Les Falgueres. Actualment s'està fent una nova xarxa de calor amb biomassa al Centre Cultural La Fàbrica. També s'han fet campanyes de prevenció de residus o la implantació de la recollida porta a porta.

Aprofitant aquest informe de seguiment, l'Àrea de Serveis ha aprofitat per incorporar noves accions al PAES: millores energètiques a diferents equipaments públics, instal·lació d'una caldera de biomassa i energies renovables a la Torre Desvern i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a la potabilitzadora.

Aquest 2018, la primera acció que es portarà a terme serà la instal·lació de la xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals de l'antiga Fàbrica Pagans.