Get Adobe Flash player

Millores d'eficiència energètica a la segona planta del Centre Cultural La Fàbrica

fotoescolaartL'Ajuntament de Celrà ha portat a terme obres de millora d'eficiència energètica a la segona planta del Centre Cultural La Fàbrica, ocupada per l'Escola Municipal d'Art. L'Ajuntament va aprovar la memòria valorada per a millores de l'envolvent a la planta segona de la Fàbrica, amb un pressupost d'execució material de 15.313,38 euros. Un cop finalitzat el termini per presentar oferta econòmica, l'Ajuntament va adjudicar l'obra a l'empresa que va presentar la millor oferta, de 13.622,79 euros. La Diputació de Girona va concedir a l'Ajuntament una subvenció de 4.988 euros per al projecte, de manera que l'Ajuntament ha aportat 8.634,79 euros a l'actuació.

La intervenció ha tingut com a objectiu la millora de l'eficiència energètica del Centre Cultural la Fàbrica, incidint en les condicions de l'envolvent tèrmic de la planta segona de l'edifici principal i la substitució dels vidres simples de 6 mm per vidres dobles, garantint així el compliment dels criteris ambientals i d'ecoeficiència dels edificis públics regulats en el decret 21/2006.

Amb aquesta actuació es vol aconseguir una disminució de la despesa de calefacció de l'espai, valorada en un 10% del consum actual de l'edifici.

El projecte està inclòs dins les subvencions de la campanya "Del Pla a l'acció 2016" de la Diputació de Girona.

 

logoddgi