Get Adobe Flash player

Nou contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públic de Celrà

L'Ajuntament de Celrà ha adjudicat el contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic de Celrà per un import de 39.848,02 euros, IVA exclòs (48.216,10 euros IVA inclòs), per realitzar el servei durant dos anys. Tres empreses van presentar la documentació exigida per poder participar en el procediment. Un cop finalitzat el procediment de contractació (que es pot consultar al Perfil del contractant del web de l'Ajuntament), l'empresa adjudicatària ha estat Etra Bonal S.A. La rebaixa obtinguda del preu de licitació inicial ha estat d'un 33,3%.

Així doncs, a partir de l'1 de gener de 2017, Etra Bonal S.A. s'ha fet càrrec del manteniment i conservació de l'enllumenat públic de Celrà. A partir d'aquest moment l'empresa posa a disposició de la ciutadania i l'Ajuntament un sistema de recepció d'avisos d'avaries de l'enllumenat públic, amb els telèfons següents:

- Telèfon d'urgències:  606 941 873
- Telèfons de contacte en horari laborable:  696 425 847 / 696 425 850