Get Adobe Flash player

Celrà adjudica la substitució de les lluminàries de tot el polígon industrial

L'Ajuntament de Celrà, en Junta de Govern celebrada el 21 de març, va aprovar el plec de prescripcions tècniques per a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic del polígon industrial de Celrà. Després del corresponent procés d'exposició pública es van presentar 18 ofertes d'empreses. Un cop reunida la mesa de contractació municipal i un cop feta la valoració de les ofertes i millores, l'empresa guanyadora ha ofert una rebaixa del 28% del preu inicial i totes les millores proposades.

El plec inicial preveia un cost de 74.133 euros (IVA exclòs). Finalment, després de la rebaixa, el cost serà de 53.148,29 euros (IVA exclòs).

A més d'aconseguir una rebaixa del 28%, l'empresa ha ofert com a millores 5 anys de garantia i 30 punts de llum addicionals.

El projecte preveu la substitució de 241 lluminàries equipades amb VSAP de 250 w a lluminàries amb tecnologia LED. 214 seran instal·lades en els vials principals, amb una potència màxima total de 50 w; 25 en els vials secundaris, amb una potència màxima de 25 w, i 2 projectors en una zona d'aparcament, amb una potència màxima de 66 w. Amb aquesta actuació, l'enllumenat públic del polígon industrial de Celrà quedarà tot substituït.

L'Ajuntament de Celrà, amb aquesta actuació, estalviarà un 75% del consum elèctric actual, a més de rebaixar els costos de manteniment de l'enllumenat públic. També cal considerar l'estalvi que suposarà la rebaixa de la potència contractada.

L'alcalde i regidor de l'Àrea de Serveis, Dani Cornellà, ha manifestat: «Valorem molt positivament aquesta nova actuació, amb la qual ja arribem al 50% de llums LED al municipi. Això suposa un estalvi econòmic molt important i una millora de la lluminària de diferents zones que ja era obsoleta».