Get Adobe Flash player

Primera àrea d’esbarjo per a gossos a Celrà

areagossosEl passat 9 de març, l'Àrea de Participació Ciutadana i l'Àrea de Serveis van organitzar una trobada veïnal oberta a tota la ciutadania per decidir la ubicació de la primera àrea d'esbarjo per a gossos al municipi. Van assistir-hi una trentena de persones i la proposta que va obtenir més suport va ser la de fer l'àrea al carrer Aulet.

L'alcalde, Dani Cornellà, va exposar la necessitat de construir aquesta àrea, ja que tant als pressupostos participatius com a les trobades veïnals o al Consell Infantil Municipal, aquesta proposta havia anat sortint. També va explicar les tres ubicacions possibles i com serà l'àrea. Finalment es va obrir un torn obert de paraules on les persones assistents van opinar i es va votar quina de les opcions era la millor.

Per acabar la trobada veïnal es van recollir els correus electrònics o adreces de les persones assistents per continuar treballant i desenvolupar el projecte amb la participació de tothom.

La comissió de treball està oberta a tothom qui vulgui col·laborar en l'elaboració del projecte. Només cal enviar un correu a alcalde@celra.cat. Durant tres setmanes tothom pot presentar millores, fins la propera trobada veïnal que servirà per tancar definitivament el projecte, el dimecres 13 d'abril, a les 20 h, al Centre de Promoció Econòmica (c/ Bòbiles 9).

Podeu llegir a continuació un resum de la memòria del projecte.

MEMÒRIA

L'objecte d'aquesta memòria és la descripció de les actuacions proposades per a la creació d'una àrea d'esbarjo per a gossos a la zona de Palagret, situada al carrer Aulet, s/n de la localitat de Celrà, al Gironès.

La proposta d'aquesta memòria és actuar en una zona d'esbarjo existent del municipi, com és l'entorn de la bassa de Can Marturi a la zona de Palagret. Es proposa la creació d'una zona d'esbarjo per a gossos en la part que dóna al carrer Aulet amb una superfície aproximada de 1.000 m2.

TÈCNICA REDACTORA DEL PROJECTE I ÀREA

La tècnica redactora d'aquest Projecte és l'arquitecta municipal, Joana Argerich.

Àrea de Serveis: alcalde/regidor de Serveis, Dani Cornellà.

EMPLAÇAMENT

La zona en què s'intervé és un espai lliure públic de 65.240 m2 situat a la zona de Palagret, entre els carrers Aulet i Aumet, la Travessera del Padró i el veïnat del Padró, a la zona sud del municipi de Celrà.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

L'àrea d'esbarjo estarà voltada amb una tanca perimetral de fusta de 80 cm d'alçada. A l'interior hi haurà bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les, i una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats.

Es proposa la disposició de 5 elements per crear un petit circuit per fer que els animals superin diferents obstacles amb la finalitat de valorar i potenciar la seva intel·ligència i habilitat. Aquest circuit és ampliable en el futur amb nous elements.

L'àrea d'esbarjo per a gossos estarà enjardinada amb arbustos que ornamentaran l'espai i arbres que ombrejaran les zones amb bancs. El paviment serà de sauló i disposarà d'un sistema de reg programat per aspersió.

Al costat de la portella d'accés hi haurà rètols que informaran de l'obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l'espai. En aquests rètols també hi figuraran les dates de la desinfecció.

Les normes per a la utilització de l'àrea d'esbarjo seran:

1. En aquest espai, com a la resta del municipi, s'hauran de respectar les normes de civisme.
2. Es permetrà als animals anar sense corretja, sempre que vagin identificats correctament i no siguin potencialment perillosos.
3. Els animals sempre hauran d'anar acompanyats per una persona responsable.
4. S'haurà de respectar el mobiliari urbà i l'entorn.
5. S'hauran de recollir els excrements dels gossos com a la resta de via pública.
6. En sortir de l'àrea d'esbarjo, els animals s'hauran de tornar a lligar.

OBJECTIUS

Per tot l'exposat anteriorment, l'actuació prevista té 2 objectius a assolir:

- La creació d'un espai d'esbarjo per als animals de companyia.
- Millorar les relacions de civisme entre veïns.

PRESSUPOST

L'Àrea d'esbarjo tindrà un cost aproximat de 21.000 euros.