Get Adobe Flash player

La zona esportiva municipal tindrà cinc noves pistes de petanca

pistes petanca18aLa zona esportiva municipal de Celrà disposarà aviat de cinc noves pistes de petanca. Les obres començaran properament i inclouran també la instal·lació de la il·luminació necessària, la inclusió d'una font d'aigua, la disposició d'elements de mobiliari urbà i la construcció d'una tanca perimetral per delimitar la zona.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Celrà van redactar el projecte d’obra ordinària "Construcció de cinc pistes de petanca" a la zona esportiva municipal. En Junta de govern municipal de 5 de setembre de 2017, es va aprovar el projecte amb un pressupost d’execució de l’obra valorat en 37.189,82 euros (IVA exclòs).

Un cop finalitzat el procediment públic per adjudicar el contracte menor d’obres, al qual van presentar oferta dues empreses, la junta de govern local celebrada el 7 de novembre de 2017 va adjudicar el contracte menor d’obres per un import de 32.727 euros (IVA exclòs), fet que representa una rebaixa d'un 12% sobre el preu inicial.

Aquesta actuació està subvencionada per la Diputació de Girona dins els ajuts del Fons de Cooperació Econòmica i cultural 2017, amb un import de 16.462 €, sobre un cost total de 39.599, 67 € (IVA inclòs).

Amb el suport de la Diputació de Girona.

logoddgi