Get Adobe Flash player

Una nova edificació auxiliar dotarà la zona esportiva de nous serveis per a les entitats

edzonaesportiva17aS'ha començat a construir a la zona esportiva un edifici auxiliar amb serveis sanitaris i espais polivalents per a les persones i entitats que utilitzen les instal·lacions esportives. Aquesta construcció ve a solucionar una mancança per a les persones usuàries de les pistes de tenis i pàdel, que no disposaven de lavabos ni lloc on dutxar-se. El cost d'aquesta actuació és d'uns 66.000 euros. La nova construcció preveu un espai polivalent on les entitats esportives podran reunir-se i que podran utilitzar en cas de mal temps. Properament també es construiran a la zona les noves pistes de petanca, de manera els serveis esportius hi quedaran més centralitzats.

La Junta de Govern de l'Ajuntament, en data 18 d'abril de 2017, va adoptar l'acord d'adjudicar el contracte per a la construcció de l'edificació auxiliar a la zona esportiva per un import de 66.197'70 euros (IVA exclòs). Un total de set empreses es van presentar al procediment obert per a la contractació de l'obra. L'empresa que va quedar en primera posició va rebre el requeriment oportú perquè presentes la documentació justificativa per determinar si la seva oferta era anormal o desproporcionada. L'empresa no va presentar la documentació i va quedar exclosa. A continuació, es va demanar al licitador següent la documentació necessària per procedir a l'adjudicació, la qual va presentar dins de termini. L'empresa adjudicatària va fer una rebaixa econòmica del 16% sobre l'import inicial de l'obra, que era de 78.806,60 euros.