Get Adobe Flash player

Buscar Feina a un altre país

Buscar feina a un altre país cobrant l'atur

De tots és ben sabut que actualment hi han moltes persones que estan buscant oportunitats laborals a fora de les nostres fronteres. Normalment es recomana tenir un contracte laboral en ferm abans de fer el pas d'anar a un altre païs (contractació en origen), però també hi ha la possibilitat d'exportar la prestació a un altre Estat membre de la Unió Europea o a Suïssa amb la finalitat de tenir recursos mentre es busca una feina.

Els requisits són els següents:

  • Ser beneficiari/ària de la prestació d'atur.
  • Haver estat inscrit/a com a demandant de feina com a mínim 4 setmanes al país d'origen.
  • Presentar la sol.licitud a l'oficina de treball en el model normalitzat (U2 -antigament E303- segons el país de trasllat).
  • Sol.licitar l'autorització de desplaçament
  • Traslladar-se per cercar feina.
  • Inscriure's a l'oficina de treball del país d'acollida dins els 7 dies posteriors a la sortida (la data figura al document U2).
  • Lliurar el document U2 al país d'acollida.
  • Si no es troba feina i no es vol perdre la prestació o subsidi, retornar al país d'origen en el termini que estableix el document U2.

L'exportació d'una prestació serà com a màxim de 3 mesos, prorrogables altres 3 segons petició.

Podeu trobar més informació als següents enllaços:

Desplaçaments a l'estranger: proteccions d'atur

Trasllat a l'estranger per feina, formació, cooperació internacional o altres

Trasllat a l'estranger si s'estava cobrant o no prestacions d'atur

Comentar que seguir aquest procediment és una bona opció si realment s'ha pres en ferm la decissió d'anar en persona a un altre país per provar sort (no és tan fàcil trobar feina, ja que la majoria d'empreses prefereixen contractar en origen -és a dir, publicar l'oferta, rebre CV i contractar ja des d'Èspanya).