Get Adobe Flash player

Pressupost: exercicis anteriors

Exercici 2015

Compte general 2015

      - Presentació del pressupost liquidat 2015 (pdf)

      - Pressupost (pdf)

      - Memòria d'Alcaldia

      - Estats d'execució del pressupost 2015

      - Modificacions del pressupost 2015

– Indicadors de transparència

       - Indicadors de transparència econòmica i financera (pdf)

       - Indicadors de transparència relatius a l'endeutament (pdf)

       - Cost efectiu dels serveis (pdf)

– Transparència en els deutes municipals

       - Deute a llarg termini - 1r trimestre (pdf)

       - Compliment dels terminis de pagament 1r trimestre 2015 (pdf)

       - Deute a llarg termini - 2n trimestre (pdf)

       - Compliment dels terminis de pagament 2n trimestre 2015 (pdf)

       - Deute a llarg termini - 3r trimestre (pdf)

       - Compliment dels terminis de pagament 3r trimestre 2015 (pdf)

       - Deute a llarg termini - 4t trimestre (pdf)

       - Compliment dels terminis de pagament 4t trimestre 2015 (pdf)

 

Exercici 2014

Compte general 2014

Presentació del pressupost liquidat 2014 (pdf)

Pressupost (pdf)

Estats d'execució del pressupost 2014

– Transparència en els deutes municipals

       - Deute a llarg termini - 1r trimestre (pdf)

       - Deute a llarg termini - 2n trimestre (pdf)

       - Deute a llarg termini - 3r trimestre (pdf)

       - Deute a llarg termini - 4t trimestre (pdf)

       - Deute a curt termini. Informe sobre el compliment de terminis de pagament - 1r trimestre (pdf)

       - Deute a curt termini. Informe sobre el compliment de terminis de pagament - 2n trimestre (pdf)

       - Deute a curt termini. Informe sobre el compliment de terminis de pagament - 3r trimestre (pdf)

       - Deute a curt termini. Informe sobre el compliment de terminis de pagament - 4t trimestre (pdf)

– Informació tributària

       a) Calendari fiscal

       b) Ordenances fiscals

 

    Exercici 2013

    Compte general 2013

    Pressupost (pdf)

    Modificacions del pressupost

    Estats d'execució del pressupost

    Subvencions atorgades per les àrees de l'Ajuntament

    Deute a curt termini. Informe sobre el compliment de terminis de pagament

 
   Exercici 2012

   Exercici 2011

   Exercici 2010