» » » El dimarts 12 de juny tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes

El dimarts 12 de juny tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes

Tema General | 0

Aquest dimarts, 12 de juny, té lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes. La sessió començarà a les 20.30 h i es podrà seguir per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, o per internet clicant l’enllaç a la transmissió en directe. Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2018.

2. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 404/2018, de 29 de maig, relatiu a la modificació del dia de celebració de les sessions de la Comissió Informativa Directorial (expedient 305/2015).

3. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

4. Informacions.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia 355/2018, de 14 de maig, relatiu a l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal titulat Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a les piscines i al conjunt d’edificis de la Fàbrica Pagans de Celrà (expedient x447/2018).

6. Dictamen sobre el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà en matèria d’assessorament per a l’adequació a la normativa de protecció de dades personals (expedient x484/2018).

7. Dictamen sobre el canvi de nom d’alguns espais públics municipals (expedient x490/2018).

8. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació pressupostària mitjançant concessió de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari (expedient x400/2018).

9. Dictamen sobre la moció en rebuig a la violència i la impunitat policial (expedient x506/2018).

10. Dictamen sobre la moció en suport de la gestió dels menjadors escolars per part de les AMPES (expedient x508/2018).

11. Altres assumptes de caràcter urgent.

II. PART DE CONTROL

12. Moció del grup polític municipal d’Icelrà-ERC-AM, per a la garantia de suficiència de la revaloració de les pensions per a l’any 2018 (expedient x531/2018).

13. Moció del grup polític municipal d’Icelrà-ERC-AM, per a la protecció del corall vermell al litoral català (expedient X547/2018).

14. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

15. Precs i preguntes.