Get Adobe Flash player

Què és la identitat digital i com obtenir-la

La major part dels tràmits en línia que ofereix l'Ajuntament de Celrà dins el mòdul de tramitació municipal e-TRAM requereixen un sistema d'autenticació, és a dir, que es verifiqui la identitat de la persona que vol realitzar el tràmit.

Aquesta identificació es fa mitjançant el certificat digital idCAT. Aquest certificat permet realitzar tràmits i gestions que necessiten autenticació com, per exemple, la sol·licitud d'un certificat de residència.

D'aquesta manera, es garanteix que la validesa jurídica dels tràmits sigui la mateixa que en el tràmit presencial. Mitjançant aquest certificat es pot consultar també l'estat de les sol·licituds en línia, així com omplir directament els formularis amb les dades personals sense necessitat d'haver-les d'escriure.

Amb el certificat idCAT també es poden realitzar tràmits per Internet amb altres administracions públiques, entre d'altres, la presentació de la declaració de la renda a l'Agència Tributària o demanar un informe de vida laboral a la Seguretat Social.

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot obtenir el seu certificat digital idCAT accedint al web [www.idcat.cat] i omplint una sol·licitud. Posteriorment haurà de validar la seva identitat passant per les oficines de l'Ajuntament de Celrà. Una altra opció és la de fer la sol·licitud del certificat digital directament a l'Ajuntament.

Si voleu conèixer millor totes les possibilitats quie us ofereix el certificat digital idCAT, consulteu el web de l'[Agència Catalana de Certificació].