Get Adobe Flash player

Resultat del procediment obert per a l'explotació del cafè de l'Ateneu de Celrà

cafeateneu1L'empresa Egg Gastronomia, SL, ha resultat guanyadora del procediment obert per a l'explotació del cafè de l'Ateneu de Celrà, després d'obtenir una major puntuació en el conjunt de criteris d'adjudicació especificats als plecs de condicions, entre les tres propostes presentades. Els sobres amb les propostes es van obrir en dos actes públics que van tenir lloc al saló de sessions de l'Ajuntament i als quals van assistir representants de les les tres propostes presentades.

Quant als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (fins a 6 punts), les tres propostes presentades van obtenir la màxima puntuació: 6 punts.

Pel que fa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 12 punts), la proposta guanyadora i la que va quedar en segona posició van obtenir el màxim (12 punts), i la tercera va obtenir 6 punts.

L'oferta econòmica, amb un valor de fins a 10 punts, va decantar el procediment a favor de l'empresa guanyadora, que, com a autora de l'oferta més alta, va obtenir els 10 punts. Les ofertes presentades per S.L.S. i per A.V.P. van obtenir, en proporció, 7,04 i 6,96 punts, respectivament.

Un cop sumades totes les puntuacions, la proposta d'Egg Gastronomia, SL, va quedar en primera posició amb 28 punts, seguida d'A.V.P., amb 24,96 punts, i de S.L.S., amb 19,04 punts.