Get Adobe Flash player

Inscripció a cursos i tallers

Cursos i tallers de l'Escola d'Art 2017/2018

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer
de l'Ajuntament de Celrà creat amb la finalitat de registrar les inscripcions als cursos
i tallers de l'Àrea de cultura de l'ajuntament de Celrà. En qualsevol moment podeu
exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-vos
a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament o a l'Alcaldia.

Nota important: Cal omplir correctament totes les dades marcades com a obligatòries.

Dades de l'alumne/a

Obligatori *

Si el curs té més d'un horari, especifiqueu als comentaris l'horari que us interessa.

Domiciliació bancària

L'entrada en vigor de la normativa SEPA a tota la zona Euro ens obliga a demanar-vos les vostres dades bancàries actualitzades. Cal que ens feu arribar el document de dades bancàries per a tercers, omplert i segellat pel vostre banc. Podeu omplir els camps del formulari PDF i després imprimir-lo.

Si ja heu lliurat aquest mateix document a l'Ajuntament durant el curs anterior, no cal que torneu a fer-ho si no han canviat les vostres dades bancàries.

- Descarrega el document de dades bancàries per a tercers (PDF)


Confirmo que he llegit i accepto íntegrament les [condicions de matriculació].